Contact - afhalen en verzenden

Wij zijn een groothandel en leveren  materialen aan particulieren en plaatsers.

Goederen kunnen worden geleverd over het ganse land of kunnen afgehaald worden.

 In de Huzaarstraat 1 te 3321 te Outgaarden.Wij zijn gelegen op 5 min van autosnelweg.

Wij zijn bereikbaar tijdens de kantooruren Dinsdag -Vrijdag van 8 tot 17u  op het nr 016/43 86 02 of via mail 

Zaterdag van 9 tot 12 u

Maandag zon en feestdagen gesloten

 

 

 

Vernieuwen
Algemene voorwaarden

Het bedrag van deze factuur dient op voorhand betaald te worden via overschrijving of banccontact, indien niet voorafgaand betaaldkan er ook geen levering gebeuren en is er geen enkele verbintenis,behoudens wanneer er een andere geschreven overeenkomst terzake tussen partijen werd getroffen.

Onze offertes zijn niet bindend en mits onverkocht.

De leveringstermijnen zijn niet bindend en worden enkel ter aanduiding gegeven en kunnen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling of welke schadevergoeding dan ook.

Klachten dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering van de goederen of diensten, voor wat de gebreken in deze goederen of diensten betreft en binnen de drie dagen na datum van deze factuur, voor wat de inhoud van de factuur betreft.

De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper ,zelfs indien het transport door onze zorgen worden gedaan.

Onze waarborg , in geval van gebrekkig materiaal of constructie, verplicht ons enkel de als gebrekkige erkende stukken kosteloos te vervangen. Geen enkele schadevergoeding kan ons in dergelijke gevallen worden geëist. De gebrekkige stukken moeten ons voor controle, worden toegezonden.Haarscheurtjes,windbarstjes,kalkuitslag of kleurschakeringen die eigen zijn aan betonprodukten.

Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de 15 dagen na de factuurdatum, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het enkel feit van de niet betaling een intrest van 1% per maand aangerekend worden op het nog verschuldigd saldo.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur 15 dagen na factuurdatum niet werd voldaan, het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, zal verhoogd worden met 10% dit bij toepassing van art. 1152 van het burgerlijk wetboek. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art. 1231 van het burgerlijk wetboek, niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De betreffende vergoeding wordt als een billijke schadevergoeding erkend. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan 250,00€ mogen bedragen.

De koopwaar blijft onze eigendom tot de volledige betaling, zelfs tegen derden.

Elke betwisting in verband met de uitvoering van de koopovereenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondisement Leuven.

Het opmaken of afgeven van wissels doet geen afbreuk aan deze bevoegdheid.

Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zowel deze als bijzondere en hebben voorrang op deze van de koper.

We houden nooit rekening met de algemene koopvoorwaarden van de koper.

Deze koopvoorwaarden zijn van nul en generlei waarde, zolang ze niet uitdrukkelijk door ons goedgekeurd worden.

Betaling, zelfs gedeeltelijke, van deze factuur geldt als ontvangstbewijs van de vermelde goederen.

Paletten zullen aangerekend worden, dit met een bedrag van 10€ per pallet en dit vanaf 21/05/2013.

Geplaatste bestellingen kunnen enkel aangetekend geanulleerd worden binnen de 3 dagen, anders zullen kosten aangerekend worden ten bedrage van 15% van de totale aankoopprijs van bestelling. Mails en dergelijke kunnen niet aanvaard worden.

Bestellingen dienen afgehaald te worden binnen de maand na bestelling, anders zullen extra kosten in rekening gebracht worden en dit met 0,5€ per dag.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2023 Betonboerke | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel